github

githubリポジトリを別名コピーするやり方

リポジトリ hoge を hoge-cp にコピー。 まず、githubにhoge-cpリポジトリを空で作っておく。 それから、どこかの端末で以下を実行。 git clone git@xxx/hoge.git git remote set-url origin git@xxx/hoge-cp.git git push